Kuntavaalit 2021
Etusivu/Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit 2021

Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (256/2021) tuli voimaan 29.3.2021.

Aikataulu on seuraava:

  • ehdokashakemusten täydennykset viimeistään 4.5.2021 klo 16.00
  • ehdokasasettelu vahvistetaan perjantaina 14.5.2021
  • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. – 8.6.2021
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 2. – 5.6.2021
  • kotiäänestykseen ilmoittautuminen viimeistään tiistaina 1.6.2021 klo 16
  • vaalipäivä: 13.6.2021
  • valtuustojen toimikausi alkaa 1.8.2021

Kesäkuun 13. päivänä 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Eurajoen kunnanvaltuustoon 35 valtuutettua. Vaalilain 146 §:n mukaan kuntavaaleissa ehdokkaita voivat asettaa puolueet ja valitsijayhdistykset.

Kuntavaalien ehdokashakemukset tulee jättää keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 4.5. ennen kello 16.

Puolueiden ja valitsijayhdistysten kunnan keskusvaalilautakunnalle tiistaina 9.3.2021 klo 16 mennessä jättämät hakemukset ehdokaslistojensa julkaisemisesta sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista ovat edelleen voimassa, mutta vaaliasiamiehet voivat halutessaan muuttaa niitä. Muutokset ehdokasasetteluun tehdään Eurajoen kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 4.5.2021 ennen klo 16 sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Puolue ja valitsijayhdistys voivat käyttää ehdokashakemuksen tekemisessä oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaan laadittuja lomakkeita, jotka löytyvät osoitteesta https://vaalit.fi

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

  1. a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 tai
  2. b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää tai
  3. c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 23.4.2021 edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 23.4.2021 haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.

Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Kirjeäänestysmateriaalien tilauspalvelu https://kirjeaanestys.vaalit.fi/

Kuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan 26.5.–8.6.2021.

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. Mukaan äänestyspaikalle on otettava henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Eurajoella ovat kunnanvirasto, osoite Kalliotie 5, 27100 Eurajoki sekä Luvian kirjasto, osoite Lukkarilantie 4, 29100 Luvia.

Kunnanviraston ennakkoäänestyspaikka on kunnanvirastolla Eurajoki-sali paitsi lauantaisin 29.5.2021 ja 5.6.2021. Tuolloin äänestäjille tarjotaan oikeusministeriön suosituksen mukaan mahdollisuus ulkona tai autosta tapahtuvaan äänestykseen ottamalla ennakkoäänestykset vastaan kunnanviraston alapihalla.

Lääkärin määräämässä tai omaehtoisessa karanteenissa koronan takia oleva ei saa tulla sisään äänestyspaikkaan.

Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat:

keskiviikko – perjantai 26. – 28.5.2021 klo 9.00–18.00
lauantai – sunnuntai 29. – 30.5.2021 klo 11.00–17.00
maanantai – perjantai 31.5 – 4.6.2021 klo 9.00–18.00
lauantai – sunnuntai 5. – 6.5.2021 klo 11.00–17.00
maanantai – tiistai 7. – 8.6.2021 klo 10.00–20.00

 

Lisäksi palvelukeskus Jokisimpukassa (vanhainkoti, tehostettu palveluasuminen ja terveyskeskuksen vuodeosasto), Esperin hoivakoti Käenpesässä sekä Attendo Majakkatuvassa järjestetään ennakkoäänestys.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta hänen valitsemansa henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoitus on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen kello 16 ([email protected] tai p. 02 86 941).

Lomakkeita kotiäänestykseen ilmoittautumista varten saa kunnanviraston neuvonnasta tai tulostamalla osoitteesta www.vaalit.fi.

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa. Mukaan äänestyspaikalle on otettava henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja.

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 klo 9–20 seuraavissa äänestyspaikoissa:

Äänestysalue Äänestyspaikka Osoite
1. Luvian äänestysalue Luvian kirjasto Lukkarilantie 4,

29100 Luvia

2. Kirkonkylän äänestysalue Kunnanvirasto Kalliotie 5,

27100 Eurajoki

3. Lapijoen äänestysalue Lapijoen koulu Metsäläntie 2,

27150 Eurajoki

Eurajoen kunnanvirasto

Kalliotie 5
27100 Eurajoki
puh. 02 869 41
faksi 02 868 4237
Y-tunnus 0132322-3

Neuvonta ja puhelinvaihde avoinna
9.00 – 12.00 ja
12.45 – 15.00

Kunnanvirasto avoinna
1.6. – 31.8.
ma – pe  8.00 – 15.00

1.9. – 31.5.
ma – to 8.00 – 16.00
pe  8.00 – 15.00

Sähköposti
info[at]eurajoki.fi  sekä kirjaamoon osoitetut asiakirjat kirjaamo[at]eurajoki.fi

Henkilökohtainen sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi[at]eurajoki.fi