Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (esi- ja perusopetus) ja kesäkerhot2020-06-26T13:54:56+02:00

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Kerhoon hakeminen

Kerhot ovat tarkoitettuja esikoululaisille, 1-ja 2-luokkalaisille ja 3-9 lk:n erityisopetuspäätöksen saaneille. Sivukylillä vanhempia lapsia otetaan mukaan, niin paljon kuin ryhmään mahtuu. Kerhoihin haetaan helmi-huhtikuun aikana Wilman kautta tai kerhoista ja netistä: www.eurajoki.fi, saatavilla lomakkeilla. Palautus huhtikuun loppuun mennessä kerhoihin tai kunnanvirastolle.

Toimintamaksut ja –ajat

Toimintaa järjestetään koulun toimintapäivinä arkisin. Toiminta-aika muodostuu hoitotarpeiden mukaan, pääasiassa klo 6.30- 17.00 välillä.

Koulun loma-aikana kerhotoimintaa ei ole. Loma-ajan välttämätön hoito anotaan erikseen ja sitä voidaan järjestää yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa ja siitä peritään tilapäinen varhaiskasvatusmaksu 25€/päivä tai alle 5 h/pv 15€.

Aamupäivätoiminta 80 €/kk, iltapäivätoiminta 90 €/kk.

Jos lapsi on sekä aamu- että iltapäiväkerhossa, mutta hoidon tarve on alle 15 tuntia viikossa, maksu on 90 €/kk.

Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- ja iltapäivätoimintaan. Mikäli hoidon tarve muuttuu pysyvästi, maksua oikaistaan seuraavan kuukauden alusta alkaen. Kesäkuussa ja elokuussa maksu peritään toimintapäivien mukaan.

Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta.

Mikäli lapsi on sairautensa vuoksi pois aamu- ja iltapäivähoidosta vähintään 11 päivää kalenterikuukaudessa, peritään puolet kuukausimaksusta, ja jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, ei maksua peritä lainkaan.

Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, peritään puolet kuukausimaksusta.

Koulujen lukuvuoden sisällä olevalta loma-ajalta ei myönnetä hyvitystä kuukausimaksuun. Kuitenkin, jos lapsi tarvitsee tällöin päivähoitoa, peritään päivähoidon tilapäishoidon maksu (tällöin ko. ajalta hyvitetään kerhon kuukausimaksu).

2016 hyväksytyn lain muutoksella tiukennettiin velvollisuutta jättää maksu perimättä tai alentaa sitä, jotta perheen pienituloisuus ei olisi esteenä lapsen osallistumiselle aamu- ja iltapäivätoimintaan. Sivistysjohtaja tekee Eurajoella päätökset maksujen alentamisesta.

Ulkopaikkakuntalaisten ap/ip-toiminnan toimintapäivämaksu (siv.ltk §67 25.9.2019)

Ulkopaikkakuntalaisten lapsen ap/ip-toiminnan maksu on 16,20 €/ toimintapäivä. Sivistyslautakunta päättää että jatkossa kulut laskutetaan vieraspaikkakuntalaisten oppilaiden kotikunnilta.

Toiminnan tavoitteet

 • Tarjota lapselle turvallinen kasvuympäristö ennen ja jälkeen koulupäivän
 • Tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä
 • Tukea kodin ja koulun kasvatustyötä
 • Ehkäistä syrjäytymistä
 • Tarjota malleja liikuntaan, käden- ja ilmaisu- taitoihin ja arkielämän sosiaalisiin taitoihin
 • Taata huoltajille työ- ja opiskelurauha

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma löytyy tästä

Toiminnan sisältö

 • Ohjatut toimintatuokiot (yhteispelit, kädentaidot, musiikki, liikunta ym.)
 • Retket lähimaastoon
 • Vapaa leikki( yksin, yhdessä kavereiden tai ohjaajien kanssa)
 • Ulkoilu
 • Lepohetket
 • Läksyjenteko mahdollisuus
 • Aamu- ja /tai välipala
 • Yhteistyö vanhempien ja koulun kanssa

Toimintaan haetaan erikseen lukuvuosittain   tästä linkistä  (kohdasta varhaiskasvatuksen ja koulutoimen lomakkeet).
Lomakkeista löytyy myös muutosilmoituslomake.

Kerhot (ks. kesäkerhot alempana)

Kiipparin aamu- ja iltapäiväkerho (ent. Kirkonkylän)
n. 65 paikkaa
Keskustan koulu
puh. 044 3124914
kiippari(at)eurajoki.fi

Lapijoen ja Rikantilan aamu- ja iltapäiväkerho
n. 20 paikkaa
Lapijoen koulu puh. 044 3124915
lapijoen.apip(at)eurajoki.fi

Linnamaan aamu- ja iltapäiväkerho
12 paikkaa
Linnamaan koulu puh. 044 3124950
linnamaan.apip(at)eurajoki.fi

Sydänmaan iltapäiväkerho
12 paikkaa
Sydänmaan koulu puh. 044 3124493
sydanmaan.ip(at)eurajoki.fi

Huhdan aamu- ja iltapäiväkerho
12 paikkaa
Huhdan kylätupa puh. 044 3124917
huhdan.ip(at)eurajoki.fi

Kuivalahden aamu- ja iltapäiväkerho
12 paikkaa
Kuivalahden koulu puh. 044 3124213
kuivalahden.ip(at)eurajoki.fi

Luvian aamu- ja iltapäiväkerho
n. 30 paikkaa
Luvian koulu puh. 044 4312537
luvian.iippa(at)eurajoki.fi

Kesäkerhot
Pienten koululaisten Kesäkerhoa järjestetään Keskustan koululla Kiipparissa alustavan suunnitelman mukaan 1.-26.6.2020 ja Luvian yhtenäiskoululla Iipassa 1.-19.6.2020. Päivät varmistuvat hoitotarpeiden mukaan toukokuussa. Päivittäiset aukioloajat lasten hoitotarpeiden mukaan, n. klo 6.30-17 välillä. Kerhossa tarjotaan aamupala, lounas, välipala.

Nykyisille aamu- ja iltapäiväkerholaisille jaetaan ilmoittautumiskaavake kerhoissa huhtikuun aikana. Muut voivat kysellä kaavaketta kerhoista tai Kirsi Kankaalta.

Lisätietoja

Vastaava ohjaaja
Kirsi Kangas
Puh. 044 312 4276
kirsi.kangas(at)eurajoki.fi

Laskutus
Anu Ouramaa
Puh. 044 431 2723
anu.ouramaa(at)eurajoki.fi

Ajankohtaista

Varhaiskasvatuksen ja koululaisten ap/ip-toiminnan asiakasmaksujen hyvittäminen 17.3.2020 alkaen poikkeustilan ajan

Sivistyslautakunta on päättänyt, että varhaiskasvatuksen ja myös koululaisten ap/ip-toiminnan asiakasmaksut hyvitetään kaikkien lasten poissaolopäivien ajalta 17.3.2020 alkaen poikkeustilan ajan. Jatka lukemista Varhaiskasvatuksen ja koululaisten ap/ip-toiminnan asiakasmaksujen hyvittäminen 17.3.2020 alkaen poikkeustilan ajan

27.03.2020|Aihepiiri: Kasvatus ja opetus|