Opetuksen työajat ja koulukuljetus2019-12-16T16:37:55+02:00

Koulujen työajat ja oppilaskuljetukset

2018-2019
2019-2020 (taulukkona)
Syyslukukausi alkaa maanantaina 12.8.2019
Syysloma on 21. – 27.10.2019 (vko 43)
Syyslukukausi päättyy 20.12.2019

Kevätlukukausi alkaa 7.1.2020
Urheiluloma on  17. – 23.2.2020 (vko 8)
Vapaapäivä 22.5.2020
Kevätlukukausi päättyy perjantaina 29.5.2020

2020-2021 (taulukkona)
Syyslukukausi alkaa 17.8.2020
Syysloma on 19. – 25.10.2020 (vko 43)
Syyslukukausi päättyy 18.12.2020

Kevätlukukausi alkaa 7.1.2021
Urheiluloma on  22. – 28.2.2020 (vko 8)
Kevätlukukausi päättyy lauantaina 28.5.2021

2019-2020 (taulukkona)
Syyslukukausi alkaa torstaina 8.8.2019
Syysloma on 21. – 27.10.2019 (vko 43)
Syyslukukausi päättyy 20.12.2019

Kevätlukukausi alkaa 7.1.2020
Urheiluloma on  17. – 23.2.2020 (vko 8)
Kevätlukukausi päättyy lauantaina 30.5.2020

2020-2021 taulukkona
Syyslukukausi alkaa torstaina 13.8.2020
Syysloma on 19. – 25.10.2020 (vko 43)
Syyslukukausi päättyy 22.12.2020

Kevätlukukausi alkaa 7.1.2021
Urheiluloma on  22. – 28.2.2020 (vko 8)
Kevätlukukausi päättyy lauantaina 5.6.2021

Oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen Eurajoen kunnassa myönnetään väestörekisteriin merkitystä kotiosoitteesta esiopetuksen ja  1.–2. luokan oppilaalle, jonka koulumatka lähikouluun on yli kolme (3) kilometriä, ja 3.–9. luokan oppilaalle, jonka koulumatka lähikouluun on yli viisi (5) kilometriä. Joustavien ja kattavien aikataulujen sekä turvallisten oppilaskuljetusten saavuttamiseksi, kuljetusedun saanut oppilas saattaa joutua kulkemaan omin neuvoin osan koulumatkasta kuljetusreitin varteen.

Oppilaalla on oikeus koulukuljetukseen myös, jos koulumatka oppilaan ikä ja olosuhteet huomioon ottaen on  asiantuntijalausuntojen perusteella liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

OPPILASKULJETUSTEN OMAVASTUUT

Esioppilaan kohdalla käytetään yksilöllistä harkintaa omavastuumatkaa määriteltäessä.  Päätöksen tekee koulun rehtori tai päiväkodin johtaja yhteistyössä huoltajien kanssa.

Perusopetuksen koulumatkan omavastuu on 1.- 2. luokan oppilaalla yksi (1) kilometriä.
Perusopetuksen koulumatkan omavastuu on 3.-4. luokan oppilaalla kaksi (2) kilometriä.
Perusopetuksen koulumatkan omavastuuosuus on 5.- 6. luokan oppilaalla kolme (3) kilometriä.
Perusopetuksen koulumatkan omavastuuosuus on  7.-9. luokan oppilaalla viisi (5) kilometriä.

Koulumatka mitataan lyhintä yleisessä käytössä olevaa kävelykelpoista reittiä myöten ja matka mitataan oppilaan kodin portilta koulun portille. Mittauksessa käytetään apuna karttaohjelmaa tai muuta luotettavaa menetelmää.

Omavastuuosuudet otetaan käyttöön mikäli oppilaskuljetuksia ei pystytä muuten asianmukaisesti ja riittävästi järjestämään. Käyttöönotosta päättävät koulujen rehtorit.

Ajankohtaista