Instruktion i händelse av strålrisk (.pdf, 457 kt)

I enlighet med inrikesministeriets förordning om informationen i en nödsituation som medför risk för strålning (774/2011) hålls informationen i denna anvisning uppdaterad och den delas ut till befolkningen i närområdet vart tredje år.

(Oktober 2017)