Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 14.4.2019.

Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään 14.4.2019 eli vaalipäivänä 18 vuotta täyttävät Suomen kansalaiset.

Äänestäjän on varauduttava selvittämään henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Mukana on oltava kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja.

Suomessa otetaan käyttöön kirjeäänestys ulkomailta kevään 2019 eduskuntavaaleista alkaen. Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut sekä muut ennakkoäänestysaikana ja vaalipäivänä ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saavat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta.

Kirjeäänestystä haluava äänestäjä on itse vastuussa kirjeäänestysmateriaalin tilaamisesta, äänestämisestä ja siitä, että ääni ehtii ajoissa perille. Äänioikeutetun tulee tilata kirjeäänestysasiakirjat Suomesta ulkomaiseen osoitteeseen. Kirjeäänestyksessä äänestäjän tulee hankkia paikalle kaksi todistajaa todistamaan allekirjoituksillaan, että äänestyksessä on säilytetty vaalisalaisuus ja kunnioitettu vaalivapautta. Äänestyslipun ja muiden asiakirjojen tulee olla perillä oikealla keskusvaalilautakunnalla viimeistään vaalipäivää edeltävänä perjantaina.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan 3. – 9.4.2019.

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Eurajoella ovat K-Supermarket Eurajoen Portin tiloissa sijaitseva matkailuinfon tila, osoite Riikontie 2, 27100 Eurajoki sekä Luvian kirjasto, osoite Lukkarilantie 4, 29100 Luvia.

Eurajoen yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat:

keskiviikko – perjantai 3. – 5.4.2019 klo 9.00 – 18.00
lauantai – sunnuntai 6. – 7.4.2019 klo 11.00 – 17.00
maanantai – tiistai 8. – 9.4.2019 klo 10.00 – 20.00

 

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja.

Kotiäänestystä haluavan on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse (p. 02 86941) viimeistään tiistaina 2.4.2018 ennen klo 16.00. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Lomakkeita kotiäänestykseen ilmoittautumista varten saa kunnanviraston neuvonnasta tai tulostamalla osoitteesta www.vaalit.fi.

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen.

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 klo 9 – 20 seuraavissa äänestyspaikoissa:

Äänestysalue Äänestyspaikka Osoite
1. Luvian äänestysalue Luvian kirjasto Lukkarilantie 4, 29100 Luvia
2. Kirkonkylän äänestysalue Kunnanvirasto Kalliotie 5, 27100 Eurajoki
3. Lapijoen äänestysalue Lapijoen koulu Metsäläntie 2, 27150 Eurajoki

Ajankohtaista