Europarlamenttivaalit 2019

Euroopan parlamentti (EP) on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi.

Europarlamenttivaaleissa Suomi on yhtenä vaalipiirinä. Tämä tarkoittaa, että vaalien ehdokkaat ovat ehdokkaina koko maassa ja äänestäjä voi äänestää ketä ehdokasta tahansa.

Ulkomailla pysyvästi asuva äänioikeutettu ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saavat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys toimitetaan 15. – 21.5.2019.

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Äänestäjän on selvitettävä henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Mukana on oltava kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Eurajoella ovat K-Supermarket Eurajoen Portin tiloissa sijaitseva matkailuinfon tila, osoite Riikontie 2, 27100 Eurajoki sekä Luvian kirjasto, osoite Lukkarilantie 4, 29100 Luvia.

Eurajoen yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat:

keskiviikko – perjantai 15. – 17.5.2019 klo 9.00 – 18.00
lauantai – sunnuntai 18. – 19.5.2019 klo 11.00 – 17.00
maanantai – tiistai 20. – 21.5.2019 klo 10.00 – 20.00

 

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja.

Kotiäänestystä haluavan on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse (p. 02 86941) viimeistään tiistaina 14.5.2018 ennen klo 16.00. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Lomakkeita kotiäänestykseen ilmoittautumista varten saa kunnanviraston neuvonnasta tai tulostamalla osoitteesta www.vaalit.fi.

Ennakkoäänestys järjestetään myös laitoksissa, kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa ja vankiloissa. Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt.

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen.

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 klo 9.00 – 20.00 seuraavissa äänestyspaikoissa:

  Äänestysalue Äänestyspaikka Osoite
1. Luvian äänestysalue Luvian kirjasto Lukkarilantie 4, 29100 Luvia
2. Kirkonkylän äänestysalue Kunnanvirasto Kalliotie 5, 27100 Eurajoki
3. Lapijoen äänestysalue Lapijoen koulu Metsäläntie 2, 27150 Eurajoki

 

Äänestäjän on kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella, esimerkiksi poliisin myöntämä henkilökortti, passi tai ajokortti.

Ajankohtaista