Päätöspäivä 4.6.2024

Ympäristöinsinööri §4/2024

Kuulutus on julkaistu 4.6.2024

 

Eurajoen kunnan ympäristöinsinööri on 4.6.2024 antanut päätöksensä Rauman Seudun Erämiehet ry:n ympäristönsuojelulain

115 a §:n mukaisesta ilmoituksesta. Ilmoitus koskee olemassa olevaa ampumarataa, joka sijaitsee Eurajoen Kuivalahden kylässä

kiinteistöllä Hirvirata RN:o 51-411-9-82 osoitteessa Vuonajärventie 42,  27170 Eurajoki.

 

Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 4.6.2024 – 12.7.2024 Eurajoen kunnan internetsivuilla www.eurajoki.fi.

 

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 12.7.2024.

 

Lisätietoja asiasta antaa ympäristöinsinööri Mari Salminen,

p. 044 701 7036, [email protected].

 

Eurajoella 4.6.2024

 

Päätös ympäristönsuojelulain 115 a §n mukaisesta ilmoituksesta joka koskee olemassa olevaa vähäistä ampumarataa