Eurajoen ympäristölautakunnan 5.3.2024 § 20 päätöksen mukaisesti rakennusjärjestysehdotus asetetaan nähtäville 13.3.-12.4.2024 (30 pv).

Rakennusjärjestysehdotus on nähtävillä Eurajoen kunnanvirastossa, osoitteessa Kalliotie 5, 27100 Eurajoki ja kunnan internet sivuilla osoitteessa www.eurajoki.fi.

Nähtävillä olon aikana kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus rakennusjärjestysehdotuksesta.

Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisena 12.4.2024 klo 15 mennessä osoitteeseen: [email protected] tai Eurajoen ympäristölautakunta, Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Lisätietoja asiasta antavat rakennustarkastaja Tiina Lattu p. 0444312709 ja rakennustarkastaja Leena Rantamäki p. 0444312519.

Eurajoella 13.3.2024

Eurajoen ympäristölautakunta

 

Rakennusjärjestys_ehdotus_28.2.2024

Rakennusjärjestyksen uudistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.2.2024