Työ- ja elinkeinoministeriö on 5.1.2024 vastaanottanut Teollisuuden Voima Oyj:ltä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
annetun lain (252/2017) tarkoittaman ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee Eurajoen
Olkiluodon voimalaitosalueella sijaitsevien Olkiluoto 1- ja Olkiluoto 2-laitosyksiköiden mahdollista käyttöiän jatkamista
ja lämpötehon korottamista.

Työ- ja elinkeinoministeriö antaa ympäristövaikutusten arviointiohjelman tiedoksi julkisella kuulutuksella 23.1.2024
ja pitää oheisen kuulutuksen ja arviointiohjelman nähtävillä 23.1.2024–25.3.2024 välisen ajan työ- ja elinkeinoministeriön
verkkosivuilla osoitteessa tem.fi/olkiluoto-ol1-ja-ol2-yva-ohjelma.