Huhtikuun lopussa toteutetussa Rauman seudun kävelyn, pyöräilyn ja kestävien matkaketjujen edistämisohjelman asukaskyselyssä kysyttiin eurajokelaisten mielipiteitä ja kokemuksia kävely- ja pyöräilyolosuhteista. Aihe kiinnosti vastaajia, sillä kyselyyn vastasi 153 Eurajoella liikkuvaa vastaajaa, joista vajaa 80 % oli työikäisiä (25–64-vuotiaita). Myös karttavastauksia jätettiin runsaasti, Rauman seudulle yhteensä peräti 2630 vastausta. 

Vastaajista vajaa puolet kertoo kulkevansa arkimatkojaan päivittäin tai lähes päivittäin kävellen ja pyörällä, loput kertovat kulkevansa henkilöautolla. Ulkoilu, virkistys ja fyysisen kunnon kohentaminen ovat keskeisiä syitä sekä kävelyyn että pyöräilyyn.  Reittien turvallisuuden, viihtyisyyden ja sujuvuuden lisääminen innostaisivat liikkumaan enemmän 

 Kyselyyn vastanneista yli 40 % kulkisi arjen matkojaan kävellen enemmän, mikäli reitit olisivat turvallisempia. Myös asennemuutosta kävelyä suosivaksi tarvittaisiin. Pyöräilijöiden kesken keskeisiksi tekijöiksi lisätä päivittäistä pyöräilyn määrää nousivat pyöräreittien sujuvuuden ja viihtyisyyden lisääminen.  

Eurajokelaisten näkemykset kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämistarpeista ovat tärkeä lähtötieto loppuvuodesta valmistuvan seudullisen edistämisohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelyyn. Ohjelman tavoitteena on tunnistaa jalankulun ja pyöräliikenteen tarpeita, parantaa niiden olosuhteita Rauman seudulla sekä tarjota tietoa aktiivisista liikkumismuodoista.