Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
17.05.2023

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.
Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 24.05.2023.

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 17.05.2023 nro 640/2023, valitus ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukaisesta ilmoituspäätöksestä, eläinsuojan ilmoituspäätös, Eurajoki.

Ilmoituksen tekijä
Juha ja Päivi Korpela

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 17.05.2023 – 26.06.2023 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Muutoksenhakuohjeet
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 26.06.2023.

Kuulutus ja päätös pdf-muodossa: VHaO_paatos_17.5.2023_nro_640_2023_dnro_21425_2021