Vaaditko itseltäsi liikaa vanhempana? Tule mukaan ilmaiselle Perhepolku-verkkokurssille.
Are you demanding too much of yourself as a parent? Would you like to learn more about self-compassion? Read more here below.

Satakunnan hyvinvointialue tarjoaa alueensa lasten ja nuorten (0-16v) vanhemmille mahdollisuuden osallistua maksutta Perhepolku-verkkokurssille. Verkkokurssin tavoitteena on vahvistaa vanhemman myötätuntoa itseään kohtaan sekä tukea myötätuntoista vuorovaikutusta parisuhteessa ja perheessä. Itsenäisesti tehtävällä kurssilla voi esimerkiksi testata oman itsemyötätuntonsa ja kirjoittaa itselleen myötätuntoisen kirjeen. Kurssi sisältää tietoa, tehtäviä ja vinkkejä sekä toisten vanhempien vertaistarinoita. Kurssille osallistuneet vanhemmat ovat kokeneet verkkokurssin hyödylliseksi ja kertovat saaneensa tukea itsemyötätuntoonsa. Vanhemmat suosittelevat verkkokurssia toisille perheille.

 

”Kurssilla tajusin, miten paljon vaadin itseltäni ja läheisiltäni. Nyt tahdon vahvistaa myötätuntoa itsessäni ja perheessäni.”

A free online course for families – Sign up now!
Are you demanding too much of yourself as a parent? Would you like to learn more about self-compassion? Join the Family Path (Perhepolku) online course.

The wellbeing services county of Satakunta is offering all families with small children (ages 0-6) in its area the opportunity to participate in the Family Path online course. The aim of the online course is to strengthen parents’ self-compassion and to support compassionate interaction with your partner and family. On the self-study course, you can test your self-compassion and write a compassionate letter to yourself, for example. The course also includes information, exercises, and tips as well as other parents’ stories about the everyday life of families with children. Parents who have participated in the course have found the course useful and say that they have received support for their self-compassion. The parents recommend the online course to other families.

“The course made me realise how demanding I am towards myself and my loved ones. I’m now totally committed to practising compassion towards myself and my family.”

To sign up for the course, go to the address below:
www.perhepolku.fi/en/course