Kunnallisten jätehuoltomääräysten päivittäminen 1.6.2023 alkaen

Eurajoen jätemaksutaksa 1.6.2023 alkaen

Kuulutusaika

16.3. – 17.4.2023

Kuulutuksen sisältö

Rauman seudun jätehuoltolautakunta valmistelee kunnallisten jätehuoltomääräysten päivitystä, jonka esitetään astuvan voimaan 1.6.2023. Kunnalliset jätehuoltomääräykset sisältävät Rauman kaupungin ja Eurajoen kunnan jätelain 91 §:n mukaiset määräykset jätehuollon järjestämistä koskien.

Rauman seudun jätehuoltolautakunta on käsitellyt 1.6.2023 voimaan tulevan Eurajoen jätemaksutaksan.

Jätehuoltomääräysten ja jätemaksutaksan luonnos on nähtävillä 16.3.–17.4.2023 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2), Eurajoen kunnanvirastossa (Kalliotie 5) sekä osoitteissa https://www.rauma.fi/kuulutukset/ ja https://www.eurajoki.fi

Asianosaisilla on mahdollisuus jättää mielipiteensä jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina 17.4.2023 klo 16.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteella Rauman kaupunki, Rauman seudun jätehuoltolautakunta, PL 104, 26101 Rauma.

Lisätietoja jätehuoltomääräysten ja Eurajoen jätemaksutaksan luonnoksesta sekä asian käsittelystä antaa jätehuoltoasiamies Jenni Korkeakoski, puh. 044 430 9882, [email protected]

Pöytäkirjan ote jätehuoltolautakunta 28.2.2023 11§

Pöytäkirjan ote Rauman seudun jätehuoltolautakunta 28.2.2023 12§

Eurajoen jätetaksa 2023

Rauman seudun jätehuoltolautakunnan jätehuoltomääräykset ja perustelut 2023