Aika  maanantai 3.4.2023 klo 18:00

Paikka  Eurajoki-sali
Sähköinen kokousnäkymä osoitteessa:  https://www.youtube.com/user/eurajoenkunta 

Käsiteltävät asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
3 Eurajoen kunnan valtuustoaloitteet 2022
4 Eurajoen kunnan kuntalaisaloitteet 2022
5 Eurajoen kunnan hyvinvointisuunnitelman toteutuminen ajalla 1.6. – 31.12.2022
6 Vesihuollon varavoimakoneet 2023
7 Muutos teknisen lautakunnan vuoden 2023 talousarvion investointiosaan kohtaan 93410 Lotilanpellon kunnallistekniikka
8 Talousarvion 2022 toteutuminen sitovuustasoittain
9 Henkilöstökertomus vuodelta 2022
10 Päiväkoti Makasiini, hankkeen käynnistäminen
11 Kaavoituskatsaus 2023
12 Luottamustoimen täyttäminen
13 Muut esille tulevat asiat

 

Pöytäkirjan nähtävänäpito
Yleisessä tietoverkossa 6.4.2023 alkaen

Puheenjohtaja
Ilona Sjöman