Eurajoen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 6.2.2023 § 4 hyväksynyt Luvian ranta-alueiden osayleiskaavan muutoksen, Anteskeri-Kränskeri. Osayleiskaavan muutos on saavuttanut lainvoiman.

Eurajoen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 6.2.2023 § 3 hyväksynyt Anterskerin-Kuuskarin ranta-asemakaavan muutoksen. Ranta-asemakaavan muutos on saavuttanut lainvoiman.

Eurajoella 21.3.2023

Eurajoen kunnanhallitus