kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyötä tekeville seuroille, yhdistyksille ja yhteisöille julistetaan haettavaksi 31.3.2023 mennessä. Samalla ilmoitetaan haettavaksi avustukset yleishyödyllisille yhdistyksille ja kyläyhdistyksille yhteiskunnallisen hyödyn, terveyden ja hyvinvoinnin toteuttamiseen. Liikuntaseurojen avustushakemukset tehdään osoitteeseen www.avustusverkko.fi. Muut avustushakemukset tehdään sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.eurajoki.fi/hallinto/lomakkeet/  tai suoraan: https://eurajoki.epalvelu.fi/services/eurajoki/2060/

Lisäksi kyläyhdistyksillä on mahdollisuus hakea 31.3.2023 mennessä erillistä penkkiavustusta. Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että kyläyhdistyksellä on esittää valmis suunnitelma penkkien sijoittamisesta, asentamisesta ja huollosta. Kunta vastaa taloudellisesti penkkien ja roskakorien hankinnasta. Kyläyhdistys vastaa asennuskuluista. Vapaamuotoiset penkkiavustushakemukset vastaanotetaan osoitteessa [email protected]

 

Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta