Suomessa toimitetaan eduskuntavaalit sunnuntaina 2.4.2023. Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävät Suomen kansalaiset.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 22. – 28.3.2023.

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Eurajoella ovat K-Supermarket Eurajoen Portin tiloissa sijaitseva matkailuinfon tila, osoite Riikontie 2, 27100 Eurajoki sekä Luvian kirjasto, osoite Lukkarilantie 4, 29100 Luvia.

Eurajoen yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat:

keskiviikko – perjantai 22. – 24.3.2023 klo 9.00–18.00
lauantai – sunnuntai 25. – 26.3.2023 klo 11.00–17.00
maanantai – tiistai 27. – 28.3.2023 klo 10.00–19.00

 

Kotiäänestys

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen saapuu ennalta sovittuna ajankohtana vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja.

Kotiäänestystä haluavan on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse (p. 02 869 41) viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.00. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Lomakkeita kotiäänestykseen ilmoittautumista varten saa kunnanviraston neuvonnasta tai tulostamalla osoitteesta www.vaalit.fi.

Vaalipäivän äänestys

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 2.4.2023, äänestysaika on klo 9.00–20.00.

Vaalipäivänä voi äänestää vain omassa äänestyspaikassaan.

Vaalipäivän äänestyspaikat ovat:

ÄänestysalueÄänestyspaikkaOsoite
1.Luvian äänestysalueLuvian kirjastoLukkarilantie 4, 29100 Luvia
2.Kirkonkylän äänestys-alueKunnanvirastoKalliotie 5, 27100 Eurajoki
3.Lapijoen äänestysalueLapijoen kouluMetsäläntie 2, 27150 Eurajoki

Äänestäjän on kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella, esimerkiksi poliisin myöntämä henkilökortti, passi tai ajokortti.

Lisätietoja www.eurajoki.fi/eduskuntavaalit 2023