Eurajoen kunnan ympäristölautakunta on 21.2.2023 antanut päätöksensä Kiinteistöyhtymä Mika ja Taisto Saarivuoren maa-aineslupahakemuksesta. Lupa koskee hiekan ottoa Eurajoen kunnan Irjanteen kylässä sijaitsevalla kiinteistöllä Santamaa 1:261. Lupa toimintaan on myönnetty.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 28.2.2023.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 21.2.2023 – 30.3.2023 Eurajoen kunnan internetsivuilla www.eurajoki.fi.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 30.3.2023.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristöinsinööri Mari Salminen p. 044 701 7036, [email protected]

Eurajoella 21.2.2023

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta

Linkki päätökseen