Hakija Luvian Merikuljetus ja Ruoppaus Oy

Dnro ESAVI/37026/2021

Päätösnro 40/2023

Asia Kalojen kasvattaminen Orskerin yksikössä meressä Hyviluodon lounaispuolella, Eurajoki

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 23.2.–3.4.2023 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.