Vesilain mukainen lupahakemus

Hakijat Josefina Maria Mercedes Alander, Jessica Maria Alander, Sofia Maria Regina Alan-der, Janina Maria Elisabeth Sohlberg, Maria Regina Hollmén ja Markku Aleksi Laine

Dnro ESAVI/28210/2022

Asia Pengertien ja sillan rakentaminen Krappen saarelle sekä valmisteleva ruoppaus, Eurajoki

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtä-villä 4.1.–10.2.2023 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.