Eurajoen kunnan ympäristöinsinööri on 18.10.2022 antanut päätöksensä Rakennepurku M&K Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta koskien melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa / rakennuksen purkua osoitteessa Kirkkotie 15, 27100 Eurajoki.

Nähtävilläolo
Päätös on nähtävillä valitusajan 18.10.2022 – 25.11.2022 Eurajoen kunnan internetsivuilla, www.eurajoki.fi.

Muutoksenhaku
Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 25.11.2022.

Lisätietojen antaja
ympäristöinsinööri Mari Salminen, p. 044 701 7036, [email protected]

Eurajoella 18.10.2022

Liite 1 kartta meluilmoitukseen