Eurajoen kunnan ympäristöinsinööri on 8.9.2022 antanut päätöksensä Destia Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta koskien Luvian Laitakarintien kevyenliikenteenväylän rakentamista. Ilmoituksen mukainen toiminta käsittää louhinnasta ja työkoneista aiheutuvan melun.

Nähtävilläolo
Päätös on nähtävillä valitusajan 8.9.2022-17.10.2022 Eurajoen kunnan internetsivuilla, www.eurajoki.fi.

Muutoksenhaku
Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 17.10.2022.

Lisätietojen antaja
ympäristöinsinööri Mari Salminen, p. 044 701 7036, [email protected]

Eurajoella 8.9.2022