Eurajoen kunnan ympäristöinsinööri on 7.7.2022 antanut päätöksensä LM-Suomiset Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta koskien melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa kiinteistöillä 51-409-2-863 ja 51-409-2-864 os. Lapijoentie 18, Eurajoki. Ilmoituksen mukainen toiminta käsittää murskauksesta ja työkoneista aiheutuvan melun.

Nähtävilläolo

Päätös on nähtävillä valitusajan 7.7.2022-15.8.2022 Eurajoen kunnan internetsivuilla, www.eurajoki.fi (päätös pdf-muodossa)

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 15.8.2022.

Lisätietojen antaja

ympäristöinsinööri Mari Salminen, p. 044 701 7036, [email protected]

Eurajoella 7.7.2022