Eurajoen kunnan ympäristölautakunta on 20.6.2022 antanut päätöksensä Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta. Lupa koskee kallion louhintaa ja murskausta sekä maa-aineksen ottoa sekä betoni-, tiili- ja asfalttijätteen kierrätystä Eurajoen kunnan Vuojoen kylässä sijaitsevalla kiinteistöllä Metsätuija 51-428-2-4. Lupa toimintaan on myönnetty.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 27.6.2022.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 20.6.2022–27.7.2022 Eurajoen kunnan internetsivuilla www.eurajoki.fi.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 27.7.2022

Lisätietoja asiasta antaa ympäristöinsinööri Mari Salminen,
p. 044 701 7036, [email protected]

Eurajoella 20.6.2022

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta