MRL 133 §:n ja MRA 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Gigawatti Oy hakee Eurajoen kunnan ympäristölautakunnalta rakennuslupaa tuulivoimalan rakentamiseen kiinteistölle 442-407-1-103 (Oosinselkä).

Lupahakemus liitteineen on nähtävänä virka-aikana Eurajoen kunnanvirastolla (Kalliotie 5, 27100 Eurajoki) kuulutusajan 15.6.-6.7.2022. Kunnanviraston ollessa kiinni, asiakirjat ovat nähtävillä pääkirjastossa (Weener-tie 1, 27100 Eurajoki).

Osalliset voivat kuulutusaikana tehdä hakemuksesta huomautuksen kirjallisena Eurajoen kunnan rakennusvalvontaan 6.7.2022 klo 15 mennessä, os. Eurajoen kunta/rakennusvalvonta, Kalliotie 5, 27100 Eurajoki).

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Tiina Lattu [email protected]

15.6.2022
Eurajoen kunnan ympäristölautakunta