Aluehallintovirasto logo

Ilmoitus päätöksestä
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija     Eurajoen Romu Oy
Dnro         ESAVI/29340/2021
Päätösnro  172/2022
Asia
Jätteenkierrätyslaitoksen ympäristöluvan tarkistaminen ja muuttaminen, Eurajoki

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella alue-hallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 7.6.–14.7.2022 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.