Pappilankoski, testausseloste kastelu- ja uimavesi 14.6.2022 näytetulokset