Ammattiliitot Jyty ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Julkisalan koulutettujen
neuvottelujärjestö JUKO ry ovat ilmoittaneet aloittavansa kunta-alalla toistaiseksi
voimassa olevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ensi maanantaina 18.4.2022 alkaen.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielloilla halutaan vauhdittaa kunta-alan neuvotteluiden etenemistä.

Varhaiskasvatustoiminta pyritään toteuttamaan normaalisti, mutta ylityö- ja
vuoronvaihtokiellon vaikutukset tulevat näkymään hyvin todennäköisesti myös
varhaiskasvatuspalveluissa mahdollisista henkilöstön yllättävistä poissaoloista johtuen,
esimerkiksi sairastumistapauksissa. Tällöin saatetaan joutua poikkeustoimiin
yksiköissämme erityisesti aikaisten aamujen ja iltapäivän tuntien osalta.

Yksiköiden esimiehet tiedottavat mahdollisuuksien mukaan huoltajia muutoksista.

Pyydämme ystävällisesti huoltajia varmistamaan, että lasten ilmoitetut hoitoajat pitävät
paikkansa ja toisaalta ymmärrystä, että perheiden mahdollisiin tarpeisiin hoitoaikojen
lisäysten suhteen ei tässä tilanteessa ole mahdollisuutta.

Ystävällisin yhteistyöterveisin

Elina Heinonen
varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö
puh. 044 4312540