Olkiluodon alueen asemakaavamuutoksen muutosehdotus on MRL 65 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 20.4. – 20.5.2022 välisen ajan Eurajoen kunnanvirastolla sekä kunnan kotisivuilla (eurajoki.fi/kaavoitus => Vireillä).  Suunnittelualue sijoittuu Teollisuuden Voima Oyj:n omistamalla Olkiluodon voimalaitosalueella Olkiluodon saaren länsipäässä. Nähtävilläoloaikana ehdotuksesta voi tehdä kirjallisen muistutuksen Eurajoen kunnanhallitukselle os. Kalliotie 5, 27100 Eurajoki tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]  Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi, puh. 044 431 2692 ja kaavanlaatija Ida Montell Afrysta, puh. 050 344 7230.

Eurajoella 12.4.2022

Eurajoen kunnanhallitus