Luvian kirkonseudun asemakaavan korttelia 302 (osa) koskeva asemakaavan (Takila, Teollisuustie) muutoksen muutosehdotus on nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 20.4. – 20.5.2022 välisenä aikana Eurajoen kunnanvirastolla sekä kunnan kotisivuilla (eurajoki.fi/kaavoitus => Vireillä). Suunnittelualue sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä Luvian taajamasta valtatie 8:n varrella Takilan teollisuusalueella. Nähtävilläoloaikana ehdotuksesta voi tehdä kirjallisen muistutuksen Eurajoen kunnanhallitukselle os. Kalliotie 5, 27100 Eurajoki tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi, puh. 044 431 2692 ja kaavanlaatija, dipl.ins. Kari Hannus, puh. 050 2970.

Eurajoella 12.4.2022

Eurajoen kunnanhallitus