Valtatie 8 Eurajoen ohitustiehankkeeseen liittyen tulevalla uudella Korpelantien linjauksella tehdään vesihuollon saneeraustöitä arviolta ajalla 19.4.2022 – 31.5.2022.

Työmaalla saneerataan Eurajoen ja Rauman välistä yhdysvesijohtoa. Saneeraustyö edellyttää Lapijoen vedenjakelualueelle veden toimittamista eri jakelureittejä pitkin. Vesilaitos on tehnyt tarvittavia valmisteluja ja varautunut tarvittaessa ottamaan tilapäisesti vettä myös Raumalta turvatakseen vedenjakelun korjaustyön aikana.

Ajoittaiset vedenpaineen vaihtelut ja virtaussuuntien muutoksista johtuvat tilapäiset samentumat verkostossa ovat mahdollisia työn edetessä myös laajemmalla alueella. Mahdolliset veden laatuhäiriöt poistuvat vettä juoksuttamalla.

Vesilaitos tiedottaa työn edetessä asiakkaita tarvittaessa tekstiviestipalvelun kautta sekä vesihuollon häiriökartassa https://hairiot.fi/?tag=eurajoki

Lisätiedot

Eurajoen Vesihuoltolaitoksen päivystys
044-3124433

Vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö Ari Mansikkamäki
044-4312579
ari.mansikkamaki(at)eurajoki.fi