MRL:n 62 §:n mukaisesti ilmoitetaan rakennusjärjestyksen päivityksen vireille tulosta ja sitä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta.

Rakentamista ohjaava lainsäädäntö on uudistunut ja uudistukset on tarkoitus ottaa huomioon rakennusjärjestyksen uudistuksessa.

Rakennusjärjestystä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (lue: OAS, pdf) on julkisesti nähtävillä 27.4.—27.5.2022 (30 pv) Eurajoen kunnanvirastossa sekä kunnan verkkosivuilla eurajoki.fi.

Nähtävilläolon aikana osalliset voivat esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipiteensä kirjallisesti. Mielipiteet on toimitettava 20.5.2022 klo 15 mennessä osoitteeseen: [email protected] tai Eurajoen ympäristölautakunta, Kalliotie 5, 27100 Eurajoki

Lisätietoja rakennusjärjestyksen päivitystyöstä antaa rakennustarkastaja Tiina Lattu, 044 431 2709, [email protected]

12.4.2022

Eurajoen kunnanhallitus