Eurajoen kunnan toiminta-avustukset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyötä tekeville seuroille,
yhdistyksille ja yhteisöille 31.3.2022 mennessä. Samalla ilmoitetaan haettavaksi avustukset yleishyö-
dyllisille yhdistyksille ja kyläyhdistyksille yhteiskunnallisen hyödyn, terveyden ja hyvinvoinnin toteutta-
miseen 31.3.2022 mennessä. Liikuntaseurojen avustushakemukset tehdään
osoitteeseen www.avustusverkko.fi. Muut avustushakemukset vastaanotetaan osoitteessa
[email protected] Hakemuslomakkeita saa verkkosivuilta: www.eurajoki.fi/hallinto/lomakkeet/

Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta