Aluehallintovirasto logo

Kuulutus
Vesilain mukainen päätös

Kuulutuksen julkaisupäivä
14.1.2022

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 21.1.2022.

Päätösnro   9/2022

Antopäivä   14.1.2022

Hakija     Teollisuuden Voima Oyj

Asia
Paineviemärin, vesijohdon ja raakavesijohdon asentaminen mereen kolmessa kohdassa, Eurajoki

Päätöksen pääasiallinen sisältö
Lupa on myönnetty.

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 14.1.–21.2.2022 aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa https://ylupa.avi.fi.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiinteistön omistajille tai haltijoille.

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 21.2.2022.

Lisätietoja antavat
Ympäristölakimies Saku Hurskainen, puh. 0295 016 402
Ympäristöneuvos Reetta Klemetti, puh. 0295 016 509
sähköposti: [email protected]

Kuulutus pdf-muodossa: Kuulutus 14.1.-21.2.2022