Lukemisen iloa lapsille! -hanke

Moni voi varmasti yhtyä ajatukseen siitä, että hyvä kirja voi viedä lukijansa mitä huimimpiin ja mielikuvitusta rikastuttavimpiin seikkailuihin. Varhaiskasvatuksella ja koululla on vanhempien ohella tärkeä tehtävä tarjota lapsille näitä kokemuksia. Tarinoiden kuuntelemisen ja myöhemmin itsekseen lukemisen kautta syntyvä ilo ja ”mielikuvituksen laukka” lisäävät halua lukea lisää ja oppia uutta. Tällä innolla lapsi voi kyetä ponnistelemaan oppimisen eteen myöhemminkin, vaikka kielellisessä kehityksessä tai oppimisessa ilmenisikin pulmia. Kaikki tiedämme, että motivoituminen edessä olevaan hankalaankin tehtävään auttaa voittamaan sen haasteet.

Eurajoen kunnan varhaiskasvatus, esi- ja alkuopetus on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) erityisavustusta ”Lukemisen iloa lapsille!” -hankkeeseen vuosiksi 2020–7/2022–7. Hankkeen ohjausryhmä käynnisti hankkeen keväällä 2021 teettämällä Eurajoen kunnan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstölle kyselyn, jolla kartoitettiin ryhmien ja luokkien lukemiskulttuuria, hankintatoiveita ja -tarpeita. Kyselyyn vastattiin runsaslukuisesti ja siihen annetut vastaukset ja kommentit ovat olleet tärkeä toiminnan suunnittelun väline. Kirjasto on niin koulun kuin varhaiskasvatuksenkin arjessa tärkeä yhteistyökumppani ja on mukana myös tässä hankkeessa.

Hankkeen puitteissa on syksyllä 2021, mm. järjestetty yhdessä kirjaston kanssa niin perhepäivähoidon omia kuin kaikille lapsiperheille avoimia aamupäivän satutunteja ja hankkeen lukukoordinaattori on aloittanut vierailukäynnit kunnan eri alkuopetuksen, esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen luokkiin ja ryhmiin. Vierailujen tarkoituksena on luokkien ja ryhmien vielä tarkempi lukemisen edistämisen tarpeiden kartoittaminen sekä opettajien ja henkilöstön tukena toimiminen lukemisen ilon ja lukemaan innostamisen edistämiseksi. Yhtenä Lukemisen iloa lapsille! -hankkeen hankintana Eurajoen kunta on sopinut ILT Oppiminen Oy:n digitaalisen Lukulumo Koulu -palvelun käyttöönotosta sopimuskaudeksi 1.8.2021–1.8.2022. Sopimuksen piiriin kuuluvat perusopetuksen 1–2-luokat sekä esiopetus, mukaan lukien kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluryhmät. Näihin ryhmiin ja luokkiin kuuluvat lapset voivat käyttää Lukulumoa omilla tunnuksillaan myös vapaa-aikanaan. Tätä mahdollisuutta kannattaakin kotona hyödyntää.

Lukemisen iloa lapsille! -hankkeen etenemistä, siihen liittyviä uutisia ja lukemiseen liittyviä vinkkejä voi seurata myös lukukoordinaattorin ylläpitämiltä sosiaalisen median tileiltä. Lukukoordinaattori ottaa mielellään vastaan tileillä jaettavaksi niin erilaisia lukemiseen liittyviä kuvia selostuksineen kuin vinkkejä hyväksi koetuista lukemisen tavoista ja hyvistä kirjoista. Näitä voivat hyvin lähettää niin koulut, yksiköt kuin perheetkin. Postia voi lähettää alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Yhteistyöterveisin,

Jaana Kulmala
Lukukoordinaattori, vo,
[email protected]

Instagram: lukemiseniloalapsille https://www.instagram.com/lukemiseniloalapsille/

Facebook: Jaana Lukukoordinaattori  https://www.facebook.com/profile.php?id=100023737968977