KORONARAJOITUKSET AJALLE 16.1.2022-28.1.2022

 

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltäminen: Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien kuntien alueilla kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ajalle 16.-28.1.2022.

AVI:n päätöksessä pidetään edelleen suljettuna yleisölle tarkoitettuja avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin tarkoitettuja tiloja:

1) sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun

2) alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen.

Tällaisia tiloja ovat:

 

  • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat
  • tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat

 

Liikunta- ja virkistystiloja on mahdollista kuitenkin avata asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet ja terveysturvallisuus huomioon ottavalla tavalla.

Terveysturvallisuus huomioiden Eurajoen kunnan kuntosali avataan 17.1.2022 alkaen.

AVI:n päätöksen mukaisesti vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneet lapset ja nuoret voivat jatkaa ohjattua harrastustoimintaa muuten suljetuiksi määrätyissä tiloissa. Päätös ei myöskään koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

AVI:n tiedote kokonaisuudessaan: Tiedote – Aluehallintovirasto (avi.fi)

EURAJOEN KUNTA