ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
Päiväkodeissa ja kouluissa järjestettävään esiopetukseen ilmoitetaan v. 2016 syntyneet lapset. Eteläisen Eurajoen alueella esiopetusta järjestetään kouluissa perusopetuksen yhteydessä sekä varhaiskasvatuksen toimintana Lapijoella päiväkoti Metsätähdessä ja keskustassa päiväkoti Majakassa, jossa on varhaiskasvatuksen esiopetuksen pienryhmä. Luvian alueen esiopetus toteutuu päiväkoti Kuunarin järjestämänä varhaiskasvatuksen toimintana Nappikoulun tiloissa.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan 13.2.2022 mennessä sähköisesti Wilma-ohjelman kautta. Vuonna 2016 syntyneiden lasten koteihin lähetetään ohjeet ja kirjautumistunnukset ilmoittautumista varten viikolla 4. Jo nyt 2-vuotisessa esiopetuskokeilussa olevien ei tarvitse ilmoittautua esiopetukseen.

2-vuotiseen esiopetuskokeiluun (v. 2017 syntyneet) ilmoittautumisesta lukuvuodelle 2022-2023 tiedotetaan myöhemmin.

HAKU TÄYDENTÄVÄÄN VARHAISKASVATUKSEEN PÄIVÄKODEISSA
Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus tarkoittaa esiopetustuntien ennen ja/tai sen jälkeen tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Mikäli lapsi ei vielä ole varhaiskasvatuksessa, haku tapahtuu varhaiskasvatuksen eAsioinnin kautta Eurajoen kunnan kotisivuilta (kasvatus- ja opetus -> e-asiointi -> varhaiskasvatushakemus). Mikäli lapsi jo on varhaiskasvatuksen piirissä, täytetään uusi hoitoaikaperusteinen sopimus esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen osalta.  Lisätietoja päiväkotien johtajilta.

PERUSOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
Ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan v. 2015 syntyneet tai aiemmin koululykkäystä saaneet lapset. Myös koulun alkuun mennessä kuntaan muuttavat lapset tulee ilmoittaa kouluun. Lapsi ilmoitetaan siihen lähikouluun, jossa hänen on tarkoitus aloittaa koulunkäynti syyslukukauden 2022 alussa.

Perusopetukseen ilmoittaudutaan 13.2.2022 mennessä sähköisesti Wilma-ohjelman kautta. Vuonna 2015 syntyneiden lasten huoltajat saavat asiasta Wilma-viestin.

Eurajoelle 1.1.2022 jälkeen muuttaneet ja jotka eivät ole saaneet kirjautumistunnuksia, voivat täyttää ja tulostaa lomakkeet sivulta www.eurajoki.fi à hallinto -> lomakkeet -> varhaiskasvatuksen ja koulutoimen lomakkeet. Palautus kunnanvirastolle, Sivistystoimi, Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

HAKU KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN

Eurajoen kunta järjestää koulujen yhteydessä esi- ja 1–2-luokkalaisille sekä muiden vuosiluokkien osalta erityisen tuen oppilaille aamu-/iltapäivätoimintaa. Koululaisten aamu- /iltapäivätoimintaan haetaan Wilma-ohjelman kautta esi- ja perusopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä (erillinen lomake), haku on Wilmassa auki 30.4.2022 asti. Lisätiedot Kirsi Kangas 044 312 4276.

Kouluissa esi- ja perusopetus alkaa torstaina 11.8.2022.
Päiväkodeissa toteutettava esiopetus alkaa maanantaina 15.8.2022.

Esiopetus- ja koulutulokaslasten tutustumispäivistä tiedotetaan myöhemmin vallitsevan koronatilanteen vuoksi.