Vaasan hallinto-oikeus

Diaarinumero 00068/20/5110 00069/20/5110 00070/20/5110 00071/20/5110 00072/20/5110

00073/20/5110 00074/20/5110

JULKINEN KUULUTUS

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
30.12.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.
Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 6.1.2022 (7 pv).

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 30.12.2021 nro 21/0155/3, valitukset ympäristölupa-asiassa, jätevesien purkupaikkavaihtoehtoja koskeva selvitys ja luvan muuttaminen, Eura.

Hakija
JVP-Eura Oy

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 30.12.2021–7.2.2022 Vaasan hallintooikeuden verkkosivuilla osoitteessa:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Päätös pdf-muodossa: Vaasan_hallinto-oikeuden_paatos_30.12.2021_nro_21_0155_3,_valitukset_ymparistolupa-asiassa,_Eura

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta
osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 7.2.2022.