Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjat niihin liittyvine valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kirjaamossa kokouskutsussa mainittuna päivänä sekä julkaistaan yleisessä tietoverkossa, sairaanhoitopiirin internet-sivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Sairaanhoitopiirin viranhaltijoiden päätökset julkaistaan yleisessä tietoverkossa, sairaanhoitopiirin internet-sivuilla ja pidetään nähtävänä sairaanhoitopiirin kirjaamossa virka-aikana, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Porissa 25.10.2021

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Yhtymähallitus