Eurajoen kunnan ympäristölautakunta on 22.11.2021 antanut päätöksensä Teollisuuden Voima Oyj:n ympäristölupahakemuksesta. Lupa koskee Olkiluodon maanläjitysalueen toiminnan muutosta kiinteistöllä 51-409-2-706, osoitteessa Olkiluoto, 27160 Eurajoki.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 29.11.2021.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 22.11–29.12.2021 Eurajoen kunnan internetsivuilla www.eurajoki.fi.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 29.12.2021

Lisätietoja asiasta antaa ympäristöinsinööri Mari Salminen, p. 044 701 7036, [email protected]

Eurajoella 22.11.2021

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta

Linkki päätökseen