Sanni Stenroosin opintorahastosta myönnettävät avustukset julistetaan eurajokelaisten opiskelijoiden haettaviksi. Ensisijaisesti tuetaan yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoita. Hakemuslomakkeita saa kunnanviraston neuvonnasta, tai Eurajoen kotisivuilta kohdasta Lomakkeet (https://www.eurajoki.fi/hallinto/sahkoinen-asiointi/). Hakemukset on palautettava viimeistään perjantaina 5.11.2021 klo 15 mennessä [email protected] tai Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Lisätiedot: talous- ja hallintojohtaja Bella Ahto, puh. 044 431 2530