Lapijoen asemakaavan laajennuksen muutosehdotus on MRL 65 §:n js  MRA 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 11.10. – 11.11.2021 välisen ajan Eurajoen kunnanvirastolla sekä kunnan kotisivuilla (www.eurajoki.fi/kaavoitus/ -> Vireillä -> Lapijoen asemakaavan laajennus). Suunnittelualue sijaitsee Eurajoen Lapijoen taajamassa, alueen pinta-ala on noin seitsemän hehtaaria. Asemakaavan tavoitteena on laajentaa Lapijoen asemakaava-aluetta. Nähtävilläoloaikana ehdotuksesta voi tehdä kirjallisen muistutuksen Eurajoen kunnanhallitukselle os. Kalliotie 5, 27100 Eurajoki. Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi, puh. 044 431 2692 ja kaavanlaatija, Petri Hautala Sweco Oy:sta, puh. 050 316 0078.

Eurajoella 5.10.2021

Eurajoen kunnanhallitus