Luvian Hirvimiehet ry on jättänyt ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen koskien ampumarataa tilalla 442-401-1-110, osoitteessa Vanha Porintie 273 (Paukkulantie), Luvia. Ampumaradalla on voimassa oleva ympäristölupa.

Ilmoituksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus esittää hakemuksesta mielipiteensä.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Eurajoen kunnanvirastoon sähköpostitse [email protected] tai osoitteella Kalliotie 5, 27100 Eurajoki. Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää ennen kuulutusajan päättymistä.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 14.10. – 22.11.2021 Eurajoen kunnan internetsivuilla www.eurajoki.fi.

Lisätietoja antaa ympäristöinsinööri Mari Salminen, puh. 044 701 7036 tai sähköpostitse [email protected]

Tämä kuulutus on julkaistu Eurajoen kunnan internetsivuilla 14.10.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisuajankohdasta.

Eurajoella 14.10.2021

EURAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN

Liite1_Meluselvitys-Paukkulan_ampumarata_170621

Liite2_Esiselvitys&riskiarviointi-Eurajoki_280421

Lupamääräysten_muuttaminen_060721

Ympäristölupa 2017