Eurajoen kunnan ympäristöinsinööri on 13.10.2021 antanut päätöksensä Lounapuu Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta koskien melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa. Ilmoitus koskee puuaineksen haketusta osoitteessa Köykäntie 98, Eurajoki.

Nähtävilläolo
Päätös on nähtävillä valitusajan 13.10.2021–22.11.2021 Eurajoen kunnan internetsivuilla, www.eurajoki.fi.

 Muutoksenhaku
Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 22.11.2021.

Lisätietojen antaja
ympäristöinsinööri Mari Salminen, p. 044 701 7036, [email protected]

Eurajoella 13.10.2021