Yleistiedoksianto / Vesilain 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus haitan poistamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle

YLEISTIEDOKSIANTO, 6.9.–5.10.2021, vesialueella 51-404-876-3 on suunnitteilla ruoppaus, Eurajoki

Yleistiedoksianto 20210903_Vesialueen ruoppaus kiinteistölle 51-404-876-3, Eurajoki (pdf)

Tiedoksi:
Kuulutukset-sivulta löytyvät linkit kaikkiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen nähtävillä oleviin kuulutuksiin ja ilmoituksiin

www.ely-keskus.fi/kuulutukset

https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/-/categories/14406?p_r_p_resetCur=true&p_r_p_categoryId=14406#ely-region-selection