Aluehallintovirasto logo

Hakija Teollisuuden Voima Oyj

Dnro ESAVI/25326/2021

Asia Paineviemärin, vesijohdon ja raakavesijohdon asentaminen mereen kolmessa kohdassa, Eurajoki

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 23.9.–1.11.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Kuulutus: Kuulutus 23.9.-1.11.2021 Vesilain mukainen lupahakemus (pdf)