Hakija:             Haaviston Hybrid Oy

Dnro:                ESAVI/13663/2021

Asia:                 Eurajoen kananuorikkokasvatuslaitoksen ympäristölupa, Eurajoki

Ilmoitus päätöksestä ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Linkki kuulutukseen ja päätökseen