KUULUTUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N MUKAISESTA TILAPÄISTÄ MELUA AIHEUTTAVAA TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA ANNETUSTA PÄÄTÖKSESTÄ, EURAJOEN PUB

kuulutus-eurajoen-pub-14072021 (pdf)