Eurajoen kunnanhallitus on päättänyt 8.6.2021 § 161, että asemakaavan laadintaan ryhdytään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 16. – 29.6.2021 välisenä aikana Eurajoen kunnanvirastolla sekä kunnan kotisivuilla (https://www.eurajoki.fi/asuminen-ymparisto/kaavoitus/ -> Vireillä). Suunnittelualue sijoittuu Teollisuuden Voima Oyj:n omistamalle Olkiluodon voimalaitosalueelle Olkiluodon saaren länsipäässä. Tavoitteena on päivittää voimalaitosalueen osan kaavamääräystä siten, että kaavamuutoksella mahdollistetaan suunnitellut toiminnot hyvin matala-aktiivisen jätteen maaperäloppusijoittamisesta.

Osalliset ja kunnan jäsenet sekä kaikki ne, joiden oloihin ratkaisulla on vaikutusta, voivat tehdä muistutuksen kirjallisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon aikana Eurajoen kunnanhallitukselle os. Kalliotie 5, 27100 Eurajoki, tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi, puh. 044 431 2692 ja kaavoittaja Ida Montell Afrysta, puh. 050 344 7230.

Eurajoella 8.6.2021

Eurajoen kunnanhallitus