Laaja hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2017–2020 kokoaa yhteen tiedon eurajokelaisten hyvinvoinnista sekä toimenpiteistä, joita kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja hyvän elämän mahdollistamiseksi on valtuustokauden aikana tehty. Eurajoen kunnanvaltuusto hyväksyi laajan hyvinvointikertomuksen 15.6.2021.

Eurajoella on mahdollisuus elää ja harrastaa kuntalaisille maksuttomissa monipuolisissa toimintaympäristöissä. Eurajokelaiset lapset, nuoret, työikäiset ja ikääntyneet ovat pääosin tyytyväisiä elämäänsä. Vuonna 2019 julkaistun THL:n sairastavuusindeksin mukaan Eurajoella asuu Satakunnan 2. terveimmät asukkaat ja kunta kuuluu koko maan terveimpään neljännekseen. Eurajoella on aktiivisia toimijoita ja yhteisöjä, jotka osallistuvat erilaisten tapahtumien ja elinympäristöä piristävien toimintojen toteuttamiseen ympäri vuoden. Yhteisöllisyys ja osallisuus ovat olleet positiivisessa kasvussa valtuustokauden ajan. Koronapandemian vaikutukset näkyvät kuntalaisten hyvinvoinnissa hyvässä kuin pahassakin, mutta suuriltaosin vuoden 2020 ennaltaehkäisevien toimintojen toteuttamisessa. Laajaan hyvinvointikertomukseen kerätty tieto kuntalaisten hyvinvoinnista tulee olemaan arvokasta uuden valtuustokauden kuntastrategiaa sekä hyvinvointisuunnitelmaa 2022-2025 laadittaessa.

Laajan hyvinvointikertomuksen tiivistelmä kokoaa hyvinvointitiedon graafisesti ja helposti luettavasti. Laaja hyvinvointikertomus on luettavissa kokonaisuudessaan kunnan verkkosivuilla.