Eurajoen kunnanhallitus on 27.4.2021 § 117 antanut päätöksensä Timo ja Päivi Ruohon poikkeamislupahakemuksesta.

Päätös koskee vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttamista vakituiseksi asunnoksi kiinteistölle 442-403-1-187.

Poikkeamislupa on myönnetty.
Päätöksen antopäivä on julkipanon jälkeen 4.5.2021.

Päätös on nähtävillä 30 päivän ajan Eurajoen kunnanvirastolla, os. Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Valitusviranomaisena on Turun hallinto-oikeus. Viimeinen valituspäivä 3.6.2021.

Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Leena Penttilä, p. 044 431 2519, [email protected]

 

Eurajoella 30.4.2021

Eurajoen kunnanhallitus